Hoofdinhoud

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

1. Principes

Bij voorbereiding, afsluiting, afwikkeling en annulering van een koopcontract, worden door ons gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt in het kader van de wettelijke bepalingen.

Bij het bezoeken van ons internetaanbod worden de actueel door uw pc gebruikte IP-adressen, datum en tijdstip, het browsertype en het besturingssysteem van uw pc, evenals de door u bekeken sites vastgelegd. Terugkoppelingen naar persoonsgegevens zijn echter daardoor niet mogelijk en evenmin gepland.

Persoonsgegeven slaan wij alleen dan op als u ons deze bijv. bij een bestelling of per e-mail meedeelt (bijv. uw naam en uw contactgegevens). Deze worden alleen verwerkt voor het doel waartoe u ons de gegevens ter beschikking heeft gesteld (bijv. afhandeling van de bestelling, correspondentie met u). Wij geven uw gegevens alleen door aan het met de levering belaste vervoersbedrijf, voor zover dit voor de levering van de artikelen nodig is. Voor de afwikkeling van betalingen geven wij uw betaalgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling. Bij een betaling met een creditcard geven wij uw creditcard-gegevens door aan de creditcardonderneming. Bij uitzondering worden persoonsgegevens doorgegeven in het kader van de verwerking van opdrachtgegevens volgens punt 4.

Bovendien geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of u daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Voor zover wij ter uitvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen een beroep doen op dienstverleningen van derden, worden de bepalingen van de Duitse Wet op Gegevensbescherming in acht genomen.

2. Duur van de opslag

Persoonsgegevens, die ons via onze website zijn meegedeeld, worden slechts zo lang opgeslagen tot het doel waarvoor u deze gegevens aan ons heeft toevertrouwd, is vervuld. Dat wil zeggen, voor zover wij op basis van handels- of fiscaal recht niet verplicht zijn tot een langere bewaartijd, dan wel dat u uitdrukkelijk in een verder gebruik heeft toegestemd.

3. Uw rechten

Mocht u met de opslag van uw persoonsgegevens niet meer akkoord zijn, of deze onjuist zijn geworden, dan zullen wij met een passende instructie in het kader van de wettelijke bepalingen zorgen voor de verwijdering, correctie of blokkering van uw gegevens. U heeft het recht informatie te verkrijgen over alle persoonsgegevens, die wij over u hebben opgeslagen. Details betreffende het recht op informatie worden in de (Duitse) Wet op Gegevensbescherming (BDSG, met name § 19) geregeld. Onze contactgegevens luiden:
Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 Schüttorf, telefoon 059238050, info.de@utzgroup.com

 

4. Verwerking opdrachtgegevens

Wij hebben orbiz Software GmbH belast met de beschikbaarstelling en de technische begeleiding van ons web-aanbod. Voor zover hierbij persoonsgegevens worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt, gebeurt dit volgens de instructies van Georg Utz GmbH en in het kader van een verwerking van opdrachtgegevens conform §11 van de (Duitse) Wet op Gegevensbescherming (BDSG). De maatregelen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens door orbiz Software GmbH worden regelmatig door ons gecontroleerd. Een doorspelen van persoonsgegevens aan derden door de lasthebber gebeurt niet.

5. Links naar andere websites

Voor zover wij door ons internetaanbod verwijzen naar de websites van derden, dan wel links daartoe verstrekken, kunnen wij geen garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid resp. volledigheid van de inhoud en van de veiligheid van de gegevens van deze websites. Aangezien wij geen invloed hebben op de inachtneming van wettelijke bepalingen betreffende gegevensbescherming door derden, moet u de steeds aangeboden verklaringen met betrekking tot gegevensbeschermingen afzonderlijk controleren.

6. Social media

Gebruik van facebook-plug-ins

Op deze website worden plug-ins van het social netwerk facebook.com gebruikt, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("facebook").

Als u websites met dergelijke plug-ins van onze internetaanwezigheid oproept, wordt een verbinding met de facebook-server tot stand gebracht en daarbij wordt de plug-in door een mededeling aan uw browser op de website weergegeven. Hierdoor wordt aan de facebook-server doorgegeven, welke van onze websites u heeft bezocht. Bent u daarbij als lid van facebook ingelogd, dan plaatst facebook deze informatie bij uw persoonlijke facebook-gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. aanklikken van de „Vind ik leuk”-knop, maken van opmerkingen) wordt deze informatie ook op uw facebook-account geplaatst, wat u alleen door uit te loggen vóór gebruik van de plug-in kunt voorkomen.

Nadere informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens door facebook, over uw rechten in dit verband en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de aanwijzingen betreffende gegevensbescherming van facebook.

7. Google Analytics en Double Click by Google

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik door u van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Ingeval van activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten. En om verdere met het website- en internetgebruik verbonden dienstverleningen jegens de website-exploitant te genereren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in de volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien het vastleggen van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u via http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. via https://www.google.de/intl/de/policies/. We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ is uitgebreid, om een geanonimiseerde vastlegging van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

We gebruiken Google Analytics bovendien om gegevens uit AdWords en de double-click-cookie voor statistische doeleinden te evalueren. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit via de manager reclamerichtlijnen (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deactiveren.

8. Cookies

De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browser-sessie automatisch weer van uw harde schijf gewist. Deze zgn. sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelmand-functie via meerdere sites aan te bieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies, die op de vaste schijf bij u blijven. Bij verdere bezoeken wordt dan automatisch herkend dat u onze site al een keer heeft bezocht en welke invoeren en instellingen u het liefste heeft. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw vaste schijf opgeslagen en verdwijnen na de vooraf bepaalde tijd vanzelf, waarbij de looptijd bij hernieuwd gebruik van onze online-shop gedeeltelijk en op adequate wijze wordt verlengd. De cookies dienen ertoe om ons aanbod gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Ze stellen ons bijv. in staat om u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de site te tonen. De cookies moeten derhalve het surfen op onze site zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. De meeste browsers beschikken over functies waarmee het accepteren van cookies kan worden afgewezen resp. na beëindiging van het bezoek aan een website, de door ons aangenomen cookies kunnen worden verwijderd. Zonder cookies kunt u bepaalde functies in de onlineshop niet gebruiken.

Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 Schüttorf, telefoon 05923 805 0,

info.de@utzgroup.com